Morgendienst |2e advent |Heilig Avondmaal | Ds. B. Loonstra

09:30

8 december 2019

Dia2

Bekijk hier het filmpje bij het kindermoment

Welkom en afkondigingen
LB 972: 1, 2, 5
Stil gebed
Overgave en groet
LB 972: 8, 9, 10
Kindermoment
Verootmoedigingsgebed
Onderwijzing
Psalm 80: 1, 2, 10 GKB
Gebed
Schriftlezingen: Openbaring 5:1-10 en 8:1-5
Psalm 141: 1, 2, 3
Verkondiging: De gebeden van de heiligen (5:8 en 8:3)
LB 444: 1, 2, 3, 4, 5
Uitleg van het avondmaal
Gezongen geloofsbelijdenis: GKB 161: 1, 2, 3, 4
Inzameling van gaven
Avondmaalgebed
Oproep
Lopende viering
Lofprijzing
Opwekking 553 Laat het feest zijn
Gebeden
Opwekking 276 Laat heel de wereld het zien
Zegen
Gezongen ‘amen’

  • Agenda