Morgendienst | Viering eenwording CGKv | Ds. Mark Veurink

09:30

12 maart 2017

M.m.v. Waar8tig

samenwerking

 

Zingen: LvK Gezang 178 : 1a, 6v, 8m en 10a
Stil gebed
Votum en groet
Waar8ig: ‘Skiep sunder hoeder’ en ‘Houd me dicht bij u’
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Psalm 22 : 7 – 14 en Matteüs 27 : 39 – 44
Zingen: LvK Psalm 139 : 1, 7 en 8
Preek over Psalm 22 : 9
Zingen: GKB Gezang 89 : 2, 3 en 4
Kinderen terug
‘Verrassing’
‘Terug in de tijd’
Waar8ig: ‘God en God alleen’ en ‘Tienduizend redenen’
Gebed
Collecte
Zingen: LvK Gezang 314 : 1, 3 en 4
Zegen
Waar8ig: ‘Shackles’
Toespraakjes