Morgendienst |Broeder W. Broersma

09:30

20 augustus 2017

Afkondigingen
Stil gebed
Votum en zegengroet:
Psalm 108 : 1 en 2
De tien geboden.
Psalm 119: 1, 4 en 30
Gebed voor de preek
Matteus: 14 22 -33
Psalm 146:1, 3 en 8
Preek
– Tekst: Matt 14:22-33
– Thema: Lopen over Water.
– Afsluiting met kort gebed.
Gezang 162: 1,2,3 en 4
Voorbeden door ouderling van dienst
Collecten
Gez. 115 : 1 en 2
Zegen.
Amen 456:3

  • Agenda