Morgendienst |Heilig avondmaal | ds. Mark Veurink

09:30

5 maart 2017

Zingen: GKB Psalm 130 : 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: ‘Oceans’
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Psalm 22 : 1 – 6 en Matteüs 27 : 45 – 50
Zingen: Psalm 77 : 1, 2 en 4 (LvK = GKB)
Preek over Psalm 22 : 2a
Zingen: GKB Gezang 163 : 1, 2 en 3
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: LvK Gezang 449 : 1, 3, 4 en 5
Onderwijs avondmaal
Viering avondmaal – met luisterlied Psalmen voor Nu 22
Zingen: GKB Gezang 125 : 4, 5 en 6
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: LvK Gezang 192 : 2, 5 en 6
Zegen