Morgendienst |Leesdienst | Broeder Sjirk Kuijper

09:30

26 februari 2017

Psalm 27: 1, 2 LvK
Stil gebed, votum en groet
Psalm 27: 7 LvK
Gebed voor de opening van het Woord
Kinderen naar de kinderclub
Lezen: Lucas 22: 24 – 34
Psalm 77: 3, 4 LvK
Preek over Lucas 22: 31 – 34
Opwekking 575
Kinderen komen terug uit de club
Kinderlied: Opwekking 789
Gods regels voor een leven in liefde
Lied 451: 1, 3 LvK
Gebed en voorbede
Collectes
Lied 182: 1, 4 LvK
Zegen
Amen (456: 3)