Morgendienst | 4e advent | Ds. Bart Visser

09:30

19 december 2021

Welkom / mededelingen
Zingen: Opwekking 245 Hier in Uw heiligdom
(met aansluitend moment van stilte)
Onze verwachting en Groet namens God
Zingen: Opwekking 595: Licht van de wereld
Kindermoment – uitleg over Advent
Lied: Ga je mee op zoek
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing Lukas 1: 26 – 38
Verkondiging:
Zingen: Gezang 473: 1, 2, 3, 7, 9 en 10
Kindermoment – Opa Sjonnie
Uitleg bij de doop
Doopgedachtenis (herinnering en oproep)
Gebed
Wonderlijk (Sela)
Vragen aan de ouders
Doop:
Vraag aan de gemeente en familie
Toezingen: Zegenlied – De HERE zegen jou en Hij beschermt jou
Dankgebed en voorbede
Zingen: Opwekking 770
Zegen

  • Agenda