Morgendienst | 2e advent | Ds. J.B. van der Meulen

09:30

5 december 2021

Voorzang LB 444: 1,2,3,4,5 Nu daagt het in het oosten
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Stil gebed
Votum, groet
Zingen Ps.80:1,2,6,7
Verootmoediging
Kindermoment
Gebed
Schriftlezing Lucas 1:64-79
Zingen LB 158a:1,2,3 God zij geloofd uit alle macht
Preek Lucas 1:79b
Thema: Wandelen op het vredespad.
I Het oude ligt achter ons.
II De weg ligt open.
III De toekomst ligt gereed.

Gebed door ouderling van dienst
Ruimte voor persoonlijk getuigenis
Zingen Opwekking 665 Ooit komt er een dag
Zegen, gesproken amen
Collecte bij uitgang schalen/GIVT

 

  • Agenda