Morgendienst | 1e advent | Mark Veurink

09:30

28 november 2021

Zingen: LvdK 125 : 1, 2 en 4 (O kom, o kom, Immanuël)
Zingen: Opwekking 595 (Licht van de wereld)
Welkom en mededelingen
Stil gebed, votum en groet
Leefregel
Zingen: LB 1010 : 1 en 2 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
Kindermoment
Gebed
Preek met lezen: Matteüs 1:1-17
Zingen: DNP Psalm 127 : 1 en 2 (Wanneer de Heer het huis niet bouwt)
Gebed
Zingen: Opwekking 798 (Houd vol)
Zegen