Morgendienst | eeuwigheidszondag | Ds. F. Pathuis

09:30

21 november 2021

Zingen: LB Lied 653 : 1, 4 en 7 – U kennen, uit en tot U leven
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opw Lied 518 – Heer, U doorgrondt en kent mij
Kindermoment door Kinderkerk
Gebed
Schriftlezing: 1 Thess. 4 : 13 – 5 : 11
Zingen: LB Psalm 36 : 2 en 3
Preek over 1 Thess. 5 : 7 – 10
Herdenking van de overleden gemeenteleden
Zingen: LB Lied 728 – De heiligen, ons voorgegaan
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: LB Lied 864 : 1, 2 en 5 – Laat ons de Heer lofzingen
Zegen

  • Agenda