Morgendienst | Ds. C. Alderliesten

09:30

14 november 2021

zingen: Liedboek 968: 1, 2 en 5– ‘De ware kerk des Heren’
LB 802: 1, 3, 5 en 6 – ‘Door de wereld gaat een woord’
welkom / mededelingen OvD
votum
zegengroet
zingen: Psalmen voor Nu 84 – ‘Wat hou ik van uw huis’
gebed
Bijbellezing Numeri 21: 4-9
preek Numeri 21: 9b
kort gebed
zingen: LB 247 – ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’
geloofsbelijdenis nav Ps 32: 5
zingen: Opw 602 – ‘Vrede van God’
gebed OvD
collecte
zingen: ‘Ga maar gerust’ (melodie ‘Ik bouw op U’ – tekst Sytze de Vries)
zegen (Amen gezongen)

  • Agenda