Morgendienst | Ds. W. van’t Spijker

09:30

31 oktober 2021

Zingen LB 273: 1, 2, 3, 4 en 5 (Loof God, die zegent al wat leeft).
LB 150a: 1, 2, 3 en 4 (Geprezen zij God! Gij engelen koor…)
Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Opwekking 369 (Door uw genade, Vader) lied – verootmoediging
Kindermoment door Kinderkerk.
Gebed door predikant
Zingen LB 726: 1, 4 en 5 (Hoor, een heilig koor van stemmen)
Schriftlezing – door gemeentelid: Openbaring 7: 1-17
Preek
Gebed – door Ouderling van Dienst
Ruimte voor persoonlijke getuigenis mocht die er zijn
Zingen LB 725: 1, 2, 3 en 4 (Gij boden rond Gods troon) en
LB 425 (Vervuld van uw zegen)
Zegen
‘amen’ vierstemmig gezongen volgens Gereformeerd Kerkboek (GKB), gezang 182e.
Collecte bij deur via schalen en GIVt i.v.m. Corona

  • Agenda