Morgendienst | Ds. W. de Bruin

09:30

24 oktober 2021

Zingen Aanbidding en lofprijzing.
Opwekking 277
LB 405:1,2,3,4
Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst
Stil gebed
Votum en groet
Zingen LB 310:1,2,3,4,5 – verootmoediging
Kindermoment door Kinderkerk. In het kort wordt het thema van de clubochtend verteld. Hierna gaan de kinderen de kerk uit.
Gebed door predikant
Zingen: Psalm 98:1,4 (LB)
Schriftlezing – door gemeentelid. 1 Johannes 1:1-10; Marcus 1:39-42
Preek. Wij hebben Hem aangeraakt…
Gebed – door Ouderling van Dienst
(ruimte voor persoonlijke getuigenis mocht die er zijn)
LB 825(a):1,5,8
Opwekking 331
Zegen
Na de zegen aan het einde van de dienst wordt het ‘amen’ vierstemmig gezongen volgens Gereformeerd Kerkboek (GKB), gezang 182e.
Collecte bij deur via schalen en GIVt i.v.m. Corona
Tijd voor ontmoeting