Morgendienst | Ds. G. Bruinsma

09:30

7 november 2021

Zingen: GKB 167: Samen in de naam van Jezus
Opwekking 689: Spreek O Heer
Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 138 : 1 of
Opwekking 518
Kindermoment door Kinderkerk.
Zingen: GKB Psalm 146: 1,3 en 8
Schriftlezing: Mattheus 15: 21 – 28
Preek
Gebed – door Ouderling van Dienst
Zingen: Opwekking 27: Leidt Mij Heer O machtig Heiland
Psalm 150 GKB
Zegen

  • Agenda