Morgendienst | Ds. H. de Graaf

09:30

19 september 2021

Zingen: Geref. kerkboek 2006, Lied 139 : 3 en 6
“U, Vader U zij lof “ en “Wij zegenen, o Heer,”
Welkom en mededelingen dr ouderling.

Stil gebed/ Votum en Groet
Zingen: Geref. kerkboek 2006, Psalm 84 : 5 en 6,
“”O God, ons Schild,” en “Want God, de Heer”.
Lezen Wet en samenvatting, ( HSV) dr predikant
Zingen: Joh. De Heer: no 283: 1 en 4,
“Vaste Rots van mijn behoud,” en
“Eenmaal als de stonde slaat.”
Gebed , dr predikant.

Kindermoment dr Kinderkerk
Schriftlezing, gemeentelid, Handelingen 12: 1 – 17(HSV)
Preek: Hand. 12 : 11, “Petrus heeft nog een taak, en wij ook!”
Zingen na preek: Ger. Kerkboek 2006, Psalm 68 : 8,
“Geloofd zij God “enz.

Gebed, dr ouderling
Zingen: Joh. de Heer no 463 : 4, 5 en 6,
“Neem mijn leven,” en “Zij mijn wil enz.” en
“U behoort mijn liefdesschat”.
Zegen- zingen: Amen.

  • Agenda