Morgendienst | Ds. de Graaf | Heilig avondmaal

09:30

12 september 2021

 

Zingen: Opwekking 428, genade zo oneindig enz.
En Opwekking 221 : 2 en 3, Zalig hij enz.
Welkom, ( dr ouderling)
(Ds stelt zich voor.)
Stil gebed- Votum en Groet
Zingen; Liedboek Psalm 130: 1, 2 en 3 ,
Uit diepten van ellende enz.
Gebed,( predikant)
Lezen, uit de HSV , Hebr. 12 : 18 – 25 (gemeentelid)
Preek.

Vooraf kort woord.- voor het Heilig Avondmaal
Zingen: Liedboek 1973, no 423 : 1.
Viering
Zingen: Liedboek 1973, no 423 : 3.
Gebed- dr ouderling
Geloofsbelijdenis, dr predikant
Zingen: Opwekking 446, Wilt u van zonde enz.
Zegen
Zingen: Amen

 

  • Agenda