Morgendienst |Br. Albert Kok

09:30

5 september 2021

Zingen opwekking 733 (10.000 redenen)
Zingen opwekking 221: 1-2-5 (Prijs de Heer met blijde galmen)
Welkom en mededelingen OVD
Stil gebed – gevolgd door Votum en zegengroet
Zingen psalm 119: 11-42-66
Zingen NLB 317: 1-2
Wetslezing
Zingen Psalm 19: 3-4
Gebed
Kindermoment
– Kinderlied
– Kinderen gaan naar de kinderclub
Schriftlezing Psalm 16
Preek met hierin verwerkt psalm 16 als luisterlied
Zingen na de preek Psalm 16: Tekst nieuwe psalmberijming
Collecteaankondiging
Zingen psalm 27:7
Zingen NLB 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
Zegen
Na de zegen aan het einde van de dienst wordt het ‘amen’
vierstemmig gezongen volgens Gereformeerd Kerkboek (GKB),
gezang 182e.

  • Agenda