Morgendienst |Ds. M. Oppenhuizen

09:30

29 augustus 2021

Zingen: Opwekking 672 (Heerser over alle dingen)
Zingen: Psalm 146c vers 1 (Alles wat adem heeft…) en 4 (Hij is ‘t , die hemelen…)
Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst
Kort voorstellen
Stil gebed
Votum:
Groet:
Zingen: Psalm 8 vers 1 t/m 6 in wisselzang
Zingen: Opwekking 350 (Vader, vol van vrees en schaamte…)
Gebed door predikant
Zingen: Psalm 8b (Zie de zon, zie de maan…)
Zingen: Gezang 978 vers 1 t/m 4 (Aan U behoort…)
Korte inleiding op de schriftlezing
Schriftlezing: Matteüs 25 vers 14 – 30
Preek, thema: ‘Alles wat God schiep in onze handen…’
Gebed – door Ouderling van Dienst
Zingen: Opwekking 343
Zingen: Gezang 985 vers 1 t/m 3 (Heilig, heilig, heilig…)
Zegen
Amenlied

  • Agenda