Morgendienst |Ds. R. de Jonge

09:30

22 augustus 2021

Muziek
Intocht
Zingen: “De ware kerk des Heren”(LB 968,1.2.5)
Zingen: Psalm 105,1.10.18(LB)
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
Persoonlijk Stil Gebed
Votum
Groet
Lezen als leefregel(NBV): Efese 6,10-20
Zingen: “Christus, levensbrood” (ZG/Troost 137,1.2.3.4.5 )
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezen(NBV): 2 Koningen 4,42-44 lector
Lezen(NBV): Marcus 8,1-21 lector
Zingen: “Komt ons in diepe nacht ter ore”(LB 489,1.2)
Tekstlezing: Marcus 8,12
Verkondiging WANNEER VALT HET GELOOFSKWARTJE?
Zingen: “Aan U behoort, o Heer der heren”(LB 978,1.2.3.4)
DIENST VAN HET GEBED
GEBEDEN: voorbeden en dankzeggingen(ouderling van dienst)
KOLLEKTE
Zingen: “Laat de woorden die we hoorden”(LB 422,1.2.3)
Zingen: “Vervuld van uw zegen”(LB 425)
Zegen
Amen: gezongen

  • Agenda