Morgendienst | Ds. van der Meulen

09:30

15 augustus 2021

Voorzang Liedboek 670:1,2,3,4,5,6,7 Kom Schepper God, o Heilige Geest
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Stil gebed
Votum, groet
Zingen Psalm 74:1,2,7
Opwekking 642 De rivier
Verootmoediging
Gebed
Zingen SB 38 (Weerklank 101):1,2,3,4,5,6,7,8 Ik zag het nieuw Jeruzalem dat uit de hemel kwam
Schriftlezing Openbaring 21:1-22:5
Preek Openbaring 22:1,2
Thema: Gevoed, gelaafd, genezen.
Gebed door ouderling van dienst
Geloofsbelijdenis
Zingen Evangelische Liedbundel 96, En de Geest en de bruid zeggen kom
Psalm 106:22
Zegen met gezongen amen

  • Agenda