Morgendienst | Br. Dingeman van Wijnen

09:30

8 augustus 2021

Welkom door de OVD
Zingen: Liedboek 2013, 23 : 1, Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Stilte
Votum
Zegengroet
Zingen: Liedboek 2013 Nederlands/Fries 868 : 1-5
(1,3,5 in het Nederlands, 2,4 in het Fries)
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere/ Loovje de Hear, jou dy machtige kening de eare
Gebed
Lezen: Ezechiel 36 : 16 – 32
Zingen: Liedboek 2013, 135 : 1, 3, 8 Halleluja! loof de Heer
Verkondiging over Ezechiel 36 : 21 – 23, 32
Zingen: Sela: Ik zal er zijn (via youtube?)
Zingen: Liedboek 2013, 413 : 1-3 Grote God, wij loven U
Gebed door de OVD
Geloofsbelijdenis
Aankondiging collecte
Zingen: Liedboek 2013, 704 : 1-3 Dank dankt nu allen God
Zegen
Gezongen amen

  • Agenda