Morgendienst |hulpverleningszondag | ds. Fahner

09:30

5 februari 2017

Welkom
Gez. 171
Stil gebed
Votum & Groet
Ps. 123 : 1
Lezing van de Tien Geboden
Opw. Lied 51
Gebed
De kinderen gaan naar de kinderclub
Schriftl.: Hand. 11 : 19–30
Ps. 33 : 7, 8
Verkondiging
Tekst: Hand. 11: 27-30
Ps. 146 : 3, 4
De kinderen komen terug uit de kinderclub
Voorbedegebed (door ouderling van dienst)
Mededelingen van de kerkenraad door de voorganger
Inzameling van de gaven
Gez. 473 : 1, 10
Zegen

  • Agenda