Morgendienst |Ds. David de Jong

09:30

1 augustus 2021

ELb 223:1,2,4 (Ga niet alleen door ’t leven)

Opw.720 (God maakt vrij)

Welkom en mededelingen

Stil moment

Votum en groet

GK 143:2,8,9 (Ik nader U, het hoofd gebogen) LB 686 (De Geest des Heren heeft) Gebed L Mat.9,1-13 T Mat.9,8 Preek

Geloofsbelijdenis: LB 344 (Wij geloven één voor één) Dankzegging en voorbede

Opw.488 (De kracht van uw liefde)

LB 704 (Dank, dank nu allen God)

Zegen

  • Agenda