Morgendienst | Ds. Albert-Jan Dorst

09:30

25 juli 2021

Opwekking 355 – U die mij geschapen hebt
Opwekking 176 – Samen in de naam van Jezus
Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:
Opwekking 763 – Heer, ik kom en beken
Opwekking 315 – Heer, Uw bloed dat reinigt mij
Gebed door predikant
Kindermoment
Zingen 1 kinderlied en 1 lied ter voorbereiding op de preek.
Evangelische liedbundel 459 – Lees je bijbel, bid elke dag
Opwekking 687 – Heer, wijs mij Uw weg
Schriftlezing Nehemia 2:1-10
Preek
Gebed – door Ouderling van Dienst
Zingen: Opwekking 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 436 – Onze vader
Zegen
Amenlied
Collecte bij deur

  • Agenda