Morgendienst | Ds. Ben van der Meulen

09:30

11 juli 2021

Voorzang:
Opwekking 733 10000 redenen
LB 314:1,2,3 Here Jezus, om uw woord
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Stil gebed
Votum, groet
Zingen:
Ps.108:1,2
Ps.77:4,6
Verootmoediging
Gebed
Schriftlezing Richteren 6
Preek Richteren 6:12
Thema: God is met je…
I De dramadriehoek.
II De sterke held
Gebed door ouderling van dienst
Geloofsbelijdenis
Zingen:
Opwekking 770 Ik zal er zijn
Ps.102:12,13
Zegen, Amenlied GKB 182e
Collecte bij uitgang schalen/GIVT-app, bestemd voor de Voedselbank.

  • Agenda