Morgendienst | Ds. Anne-Maaike Pathuis

09:30

18 juli 2021

Zingen: LB 868:1, 2, 5 ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’
Zingen: LB 304 ‘Zing van de Vader die in den beginne’
Welkom en mededelingen (ouderling)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 281 ‘Als een hert dat verlangt naar water’ (2x)
Zingen: Opwekking 502 ‘Jezus, ik wil heel dichtbij u komen’
Gebed
Schriftlezing: Johannes 4:1-26 (lector)
Preek
Lied: ‘Vreugde van mijn hart’ – Sela
Gebed (ouderling)
Aankondiging collecte
Leefregel: Filippenzen 4:4-8
Zingen: Opwekking 334 ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’
Zegen en gezongen ‘amen’

  • Agenda