Morgendienst | Ds. Pathuis

09:30

4 juli 2021

Zingen: Alles wordt Nieuw, deel I, 29: ‘Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep’
Zingen: Opwekking Lied 411: ‘Geprezen zij de Here’
Welkom door OvD
Stil gebed
Votum en Groet (door voorganger)
Zingen: GK (2017) Psalm 62 : 1 en 4
Zingen: GK (2017) Lied 168: ‘Vader, vol van vrees en schaamte’
Gebed
Bijbel lezen: NBV Matteüs 11: 16 – 30
Verkondiging over NBV Matt. 11 : 28 – 30
Gebed
Zingen: Sela: ‘De Heer is mijn herder’
Zingen: GK (2017) Lied 177: 1, 3 en 4 – ‘Heer U bent mijn leven’
Zegen + gezongen Amen
Collecte
Tijd voor ontmoeting