Morgendienst | Heilig Avondmaal | Ds. A. ten Napel

09:30

27 juni 2021

Voor vragen en/of opmerkingen:
info@kerkinfraneker.nl

Voorzang Ps. 119, 39.40
LB. 1973
Stil gebed Votum en groet
Gez.259 LB. 1973
Wetlezing Joh. 15, 1-17
Gez. 885 LB 2013
Gebed voor de dienst
Lezen en tekst Rom. 6, 1-14
Gez. 291 LB 1973
Preek
Opw. 70 “klaarmaken tafel’
Viering H.A. Lezen Ps. 23 en Mt. 26, 26-30
Formules brood en wijn breken brood inschenken wijn
Ps. 103, 1-5; Efeze 2, 8-10
Dankgebed dienst viering en voorbede
Opw. 124
Zegen Amenlied Gez. 456,3 LB. 1973

  • Agenda