Morgendienst | Br. Dingeman van Wijnen

09:30

13 juni 2021

Link naar de dienst

LB 146 (Psalm 146) :1, Zing, mijn ziel, voor God uw Here.
Opwekking 518: Heer, U doorgrondt en kent mij
Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:
LB 8b: 1-5 Zie de zon, zie de maan
Wetslezing
LB 139 (Psalm 139) : 1, 2, 7, 10
Gebed door voorganger
Schriftlezing – door gemeentelid
Lucas 7:36-50
Preek
Halverwege de preek: Amazing Grace
Gebed – door Ouderling van Dienst
Collecte
Zingen 2 liederen:
LB 98 (Psalm 98): 1 en 2, Zing een nieuw lied voor God de Here
Opwekking 428 – Genade, zo oneindig groot
Zegen

  • Agenda