Morgendienst | Ds. C. Alderliesten

09:30

20 juni 2021

Voor vragen en/of opmerkingen:
info@kerkinfraneker.nl

Zingen: God van liefde, God van trouw
Opw 407 – ‘O Heer mijn God’
Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LB 802 – ‘Door de wereld gaat een woord’
Opw 520 – ‘Wees mijn verlangen’
Wetslezing (nav Psalm 86: 11 – St Vert)
‘Leer mij HEERE Uw weg;
ik zal in Uw waarheid wandelen;
verenig mijn hart tot de vreze van Uw naam’
Zingen: Psalm 86
Gebed
Bijbellezing: Marcus 12: 28-34
Preek over Ps 86: 12a
Gebed – door Ouderling van Dienst
Zingen: Opw 124 – ‘Ik bouw op U’
‘Lichtstad met uw paarlen poorten’
Zegen

 

  • Agenda