Morgendienst |ds. Mark Veurink

09:30

29 januari 2017

Zingen: Psalm 66 : 1 en 5 (GKB=LvK)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 407

Gebed

Leefregels: Matteüs 6 : 19 – 34

Zingen: GKB Gezang 38 : 1, 2 en 3

Kinderen naar club

Lezen: Efeziërs 4 : 1 – 24

Zingen: LvK Gezang 78 : 1, 2 en 3

Preek over Efeziërs 4 : 15 – 16a

Zingen: Opwekking 378

Kinderen terug

Gebed

Mededelingen

Collecte

Zingen: GKB Psalm 67 : 1 en 2

Zegen

  • Agenda