Morgendienst | 1e paasdag |Broeder Dingeman van Wijnen

09:30

1 april 2018

Voorzangen: Gereformeerd Kerkboek 95 Daar juicht een toon
en Nieuw Liedboek 624, beide liederen alle verzen
Aansteken nieuwe kaars
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen: Ps 118,1.8.10
Gebed
Zingen met de kinderen:
Kinderen naar de kinderclub
Lezen uit de Bijbel: Lucas 24,1-12
Zingen: Nieuw Liedboek 642, 1.4.5.6.7.8
Lezen uit de Bijbel: Romeinen 8,17-25
Preek over Romeinen 8,23-24 (en Lucas 24,3)
Zingen: Nieuw Liedboek 641, 1-4
Kinderen terug van de kinderclub
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 575 (Jezus Alleen/In Christ alone)
Gebed door de ouderling van dienst
Collecte
Zingen: Gereformeerd Kerkboek 99, U zij de glorie
Zegen