Morgendienst | 1e kerstdag | Ds. Mark Veurink | Kerstviering

09:30

25 december 2016

Visnet:
-Kaarsgedicht
-‘Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht’
Samenzang: ‘Kom vier het feest met mij’ (Sela)
Stil gebed
Votum en groet
Samenzang:
-LvK Gezang 143 : 1 en 3 (Stille nacht, heilige nacht)
-LvK Gezang 134 : 1 en 2 (Eer zij God in onze dagen)
-GKB Gezang 83 : 1 en 3 (Vrolijk zingen wij ons lied)
Gebed
Visnet en ‘t Doke:
-‘Vrolijk kerstfeest iedereen’
-‘Er is een kindeke’
-‘We gaan op zoek’
Lezen: Matteüs 2 : 1 – 12 (BGT)
Luisterlied: ‘Dag koning Herodes’
Luisterlied door kerkenraad: LvK Gezang 145 : 1, 2 en 3 (Nu zijt wellekome)
Preek
Samenzang:
-‘Als je veel van iemand houdt’ (Elly en Rikkert)
-‘Immanuël’ (Kids Opwekking 54)
Gedicht door Klaas Wiersma
Luisterliederen door Winy, Rianne en Jitske:
-‘God rest ye merry, gentlemen’
-‘The first Noel’
Gebed
Collecte
Samenzang: LvK Gezang 135 : 1, 2 en 3 (Hoor de engelen zingen de eer)
Zegen
Samenzang: GKB Gezang 50 (Ere zij God)
Luisterlied door Winy, Rianne en Jitske: ‘Joy to the world’