Kerstgezinsdienst | Br. Wieger Broersma

09:30

25 december 2019

09:30: Inloop met warme dranken
09.50: De kerk wordt donker gemaakt en we zingen 2 kerstliederen
Zingen: Komt allen tezamen
Zingen: Stille nacht
10.00u
Welkom + aansteken adventskaarsen.
Stil gebed, votum & groet
Zingen: Nu zijt Wellekome
GEBED
2 Declamaties vanuit de zaal
Jesaja 9 vers 1 & 2
Jesaja 9 vers 5 & 6
Zingen Opwekking 523 Laat het horen
1 Declamatie vanuit de zaal
Lucas 2 vers 1 tot en met 7
Preek/ overdenking
Kinderen komen naar voren
Zingen: Klink Klokje Klingeling
Zingen: Er is een Kindeke
Zingen: Midden in de Winternacht
Gedicht: “De 10 kaarsjes”
Zingen: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
Kerstverhaal
Zingen: In de stad van de koning
Gedicht
Collecte
Luisterlied: Licht in de nacht
Gebed
Zegen
Uitleg cadeau’s
Slotzang: Ere zij God