Gezinsdienst | 1e kerstdag |Br. C. Smits | Uitzending via radio Eenhoorn

kerst
09:30

25 december 2018

Kinderen komen dansend binnen in donkere kerk met waxinelichtjes en zetten deze op de tafels neer
Kinderen: Make some noise kids met Laat het kerst zijn. (alleen tekst, geen beeld)
Vincent en Sandra: Komt allen te samen
Votum en groet
Vincent en Sandra: Hoor de englen zingen de eer
Drempelgebed door Anne Liudger
Vier kinderen zeggen stukjes uit de profeten Micha, Jesaja en Zacharia op
De Sterre gaat stralen (opwekking 523) (alleen tekst, geen beeld)
kinderen gaan onder liedje naar voren naar de zithoek
Harmke vertelt een kerstverhaal
Vincent en Sandra: Opwekking 595 Licht van de wereld
Luisterlied door Vincent en Sandra
Bijbellezen Haggai 2: 1-10 door Marije Stoelwinder
Overdenking: Vrede van Jezus – uit je comfortzone
Vincent en Sandra: Met Stille Nacht, Heilige Nacht
Kerstgedicht door Johannes
Dank gebed
Collecte
Vincent en Sandra: Ere zij God
Zegen
Onder uitgaan van kerk: Vrolijk kerstfeest allemaal via Youtube (alleen geluid, geen video)