Morgendienst | 1e adventszondag |Heilig Avondmaal |ds. Ben van der Meulen

09:30

2 december 2018

Welkom en afkondigingen
Voorzang LB 444:1,2,3,4,5 Nu daagt het in het oosten
Stil gebed, Votum, Groet
Zingen Ps.50:11
Wet
Zingen Ps.133:1,2,3
Gebed
Schriftlezing Mattheus 15:29-39
Zingen Ps.107:1,2,3
Preek Mattheus 15:32
Zingen LB 381:1,2,3 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Lezing formulier HA
Zingen LB 381:4,5
Viering Avondmaal
Zingen LB 381:6
Gebed
Collecte
Zingen LB 416:1,2,3,4
Zegen (gezongen amen)
Thema: Brood voor onderweg.