Morgendienst | 1e advent | Ds. Mark Veurink

09:30

3 december 2017

Welkom
Adventskaars
Zingen: LvK Gezang 127 : 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 91 : 1 en 2
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Openbaring 12 : 1 – 18
Zingen: Psalm 7 : 1, 3 en 7 (LvK=GKB)
Preek over Openbaring 12 : 17
Zingen: GKB Gezang 109 : 1, 2 en 3
Kinderen terug
Leefregels: Efeziërs 6 : 10 – 18
Zingen: Opwekking 800
Mededelingen 1
Gebed
Mededelingen 2
Collecte
Zingen: GKB Gezang 70 : 1, 2 en 3
Zegen

  • Agenda