Morgendienst |1e advent |Ds. P. Groen

09:30

1 december 2019

Dia1

Bekijk hier het filmpje bij het kindermoment

Voorzang
Liedboek 444 nu daagt het in het oosten
Stil gebed
Votum en zegengroet
Psalm 43: 3
Kindmoment
Gebed
Lezen (en tekst) Rechters 8: 18-32
En daarna zingen we:
Psalm 130. (kerkboek GKV)
Verkondiging
Evangelische liedbundel 166:
Wetslezing
Matteüs 5: 1 – 10
Opwekking 354 Glorie aan God.
Gebed
Collecte
Gezang 160 GKV kerkboek 2006
Zegen