Morgendienst |3e advent | Heilig Avondmaal

09:30

13 december 2020

3e adventszondag

Lied LB 1005 Zoekend naar licht
Lied Licht in de nacht
Welkom
Stil gebed
Votum en vredegroet
Verootmoediging
Lied LB 439:1,2,3 Verwacht de komst des Heren
Lied LB 440:1,2,7 Gaat stillen in de lande
Gebed
Bijbellezing Micha 4:9 – 5:4a
Lied LB 1003 Stil is de straat
Verkondiging vanuit Micha 5:1-4a: Heer en herder
Lied LvdK 125:1,5 O kom Immanuel
Avondmaal
Formulier
Moment van overdenken
Lied Geloofsbelijdenis
Viering
Dankgebed en voorbeden
Lied Opwekking 625 – Bij u ben ik thuis
Lied LB 425 – Vervuld van uw zegen
Zegen
Collecte bij uitgaan

  • Agenda