Morgendienst |2e advent | Ds. P. Groen

09:30

6 december 2020

2e adventszondag

Voorzang nu daagt het in het Oosten liedboek 444 geheel.
Mededelingen ouderling van dienst
Stil gebed
Votum en zegengroet
Liedboek 125: 1 en 2 en 4 en 5 o kom, o kom, Immanuel
Gebed
Lezen Matteüs 1: 1-25
Psalm 89: 1
Tekst Matteüs 1: 18 – 25
Preek
Liedboek 478: 1, 2 en 4 komt verwondert u hier mensen
De Apostolische geloofsbelijdenis
Amen
Gebed
Collecte noemen
Liedboek 487: ere zij God in onze dagen. Gloria in excelsis Deo
Zegen

  • Agenda