Morgendienst |1e advent | Ds. B. van der Meulen

09:30

29 november 2020

1e adventszondag

Opwekking 540: Komt, laten wij aanbidden
Opwekking 464 Weest stil voor het aangezicht van God
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Stil gebed
Votum, groet
Ps.24:1,5
LB 441:1,4,5,7 Hoe zal ik U ontvangen
Verootmoediging
Gebed
Schriftlezing Lucas 1:26-38
Preek Lucas 1:28
Thema: Komt, laten wij aanbidden.
Gebed door ouderling van dienst
Ruimte voor persoonlijk getuigenis
Zingen LB 473 Er is een roos ontloken
LB 487 Gloria in excelsis Deo!
Zegen, gesproken amen
Collecte bij uitgang schalen/GIVT

  • Agenda