Morgendienst |Doopdienst | Eeuwigheidszondag

09:30

22 november 2020

Liturgie voor de doopdienst van: Hanneke Sieta Jellema

Welkom / mededelingen
Lied Opwekking 642
(met aansluitend moment van stilte)
Onze verwachting en Groet namens God
Zingen Opwekking 617: Een machtig Maker
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing Lukas 15: 1 -2 en 11 – 32
Verkondiging: Welkom thuis!
Lied (Sela: welkom thuis)
Doopbediening
Uitleg bij de doop
Vragen aan de ouders
Doop
Vraag aan de gemeente
Lied – De HERE zegen jou en Hij beschermt jou –
Dankgebed en voorbede
Lied Opwekking 770
Zegen