Morgendienst |

09:30

27 september 2020

Zingen Opwekking 124, Ik bouw op U, mijn schild
Opwekking 42 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 89:7, 8, Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt.
Gezang 968:1, 4, 5 LB, De ware kerk des Heren
Gods wil voor ons leven
Zingen: Psalm 85:3, 4 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant
Gebed door predikant
Schriftlezing – door gemeentelid Efeze 6:1-3 en 6:10-20
Zingen: Gezang 96:1, 4, 7, 10 LvdK 1973, Wordt krachtig in de Heer
Preek: Het schild van het geloof
Gebed – door Ouderling van Dienst
Zingen: Kinderopwekking 12, De wapenrusting van God
Gezang 161:1, 2, 3, 4 GKB, Heer U bent mijn leven
Zegen
Collecte bij deur via schalen en GIVt i.v.m. Corona

  • Agenda