Morgendienst |Heilig Avondmaal | Ds. P. Hogenbirk

09:30

20 september 2020

Begroeting
Zingen: ELB 249 = Opw. 369 (Door uw genade, Vader, ..)
Inkeer in stilte,
Woord van toewijding en Groet van God.
Zingen Ld. 37: 2 en 3 – LB (Verlustig u, mijn ziel, in God de Here.)
Gebed van verootmoediging en om Woord en Geest
Zingen: Ld. 37: 4 en 6 – LB (Verlustig u, mijn ziel, in grote vrede …)
Schriftlezing: Deuteronomium 2: 16-37 NBV
Zingen: Ld. 78: 5 en 19 – LB (Toen onze vaderen in Egypte waren, …)
Verkondiging over: Deuteronomium 2: 26-27 NBV
Thema: “Reisverhalen – obstakels.”
Zingen: Gz. 366: 1, 2, 3, 5 en 6 – LvdK (Gij zijt mijn goed, mijn overvloed,…)
De gedachtenis van Christus
Gezongen Credo: ELB 274
De viering van de Maaltijd
Zingen: Ld. 654: 5 en 6 – LB (Heer Jezus, die ons hebt bezocht, …)
Gebeden
Zingen: ELB 247 = Opw. 43 (In Gods overwinning …)
Zegen.
Zingen: Gz. 182e – GKB
Collecten

  • Agenda