Morgendienst |Ds. C. Alderliesten

09:30

13 september 2020

Psalm 108: 1 en 2
Psalm 68: 2 en 13
Welkom – ouderling van dienst
Stil gebed
Votum/Zegengroet/
Lb 1010 (a) – ‘Geef vrede Heer, geef vrede’
Opw 281 – ‘Als een hert, dat verlangt naar water’
Wetslezing (Ps 91, 3a)
LvdK 435 – ‘O verbreker aller banden’
Gebed
Schriftlezing: Habakuk 3
Preek Habakuk 3, 2b (‘… maar toon uw mededogen als het tumult losbarst’)
Gebed – ouderling van dienst
Opw 672 – ‘Heerser over alle dingen
Opw 407 – ‘Hoe groot zijt Gij’
Zegen
Collecte bij uitgang