Morgendienst |Ds. J.W. Sonneveld

09:30

30 augustus 2020

Opwekking 355: U, die mij geschapen hebt
Opwekking 356: Heer, ik wil U prijzen
Votum en zegengroet:
Opwekking 640: Mijn hulp is van U Heer
Gebed
Inleiding op de preek
Lezen: Lucas 13: 1 – 9
Preek: Gods geduld met zijn wereld: Er is nog tijd!
Liedboek 103C: Loof de koning, heel mijn wezen
Woorden van Leven
Voorbeden
Liedboek 425: Vervuld van uw zegen
Opwekking 277: Machtig God, Sterke rots
Zegen