Morgendienst | Prof. H.J. Selderhuis

09:30

6 september 2020

Zingen: Hoe hou ik van uw huis
Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Ps.33:1 en 2
Wet
Zingen: Jezus neemt de zondaars aan
Gebed door predikant
Schriftlezing – door gemeentelid Jozua 3: 7-17 en 4:15-24 HSV
Preek
Gebed – door Ouderling van Dienst
Zingen Ps.95:1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Kom tot uw Heiland
Zegen
Amen