Morgendienst |Br. D. van Wijnen

09:30

23 augustus 2020

Voorzang: Psalm 16 Psalmen voor Nu, ‘Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig.’ [Sandra en Winy]
Stil worden voor God
Votum en groet
Ps.89:1 Gereformeerd Kerkboek ‘Ik zal zo lang ik leef, bezingen in mijn lied’ [Marion en Dingeman]
Tien Woorden
Ps.89:17 Gereformeerd Kerkboek ‘O laat ons, Here God, niet vallen uit uw hand’ [M+D]
Gebed
Lezen en zingen van Psalm 88 uit Gereformeerd Kerkboek, om en om Bijbellezen en zingen [M+D]
Psalm 88 : 1, 3, 5 en 7
Bediening van Gods Woord + gebed
Voorbede door Ouderling van Dienst
Opwekking 614 ‘Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem’ [S+W]
Slotzegen