Morgendienst |Broeder Sjirk Kuijper

09:30

8 januari 2017

voorzang: Psalm 99: 1
stil gebed, votum, zegengroet
zingen: Gezang 27: 1, 2, 5 GKB
wetslezing
zingen: Psalm 85: 1, 3, 4
gebed
kinderen naar de club
lezen: Mattheüs 5: 1 – 20
zingen: Gezang 58: 1, 2, 3 GKB
tekst: Mattheus 5: 16
preek
zingen: Lied 437 LvK
gebed en voorbede
collecten
slotzang: Lied 288: 1, 5, 7, 8 LvK
zegen
amenlied