Morgendienst |Ds. C. Alderliesten

09:30

9 augustus 2020

Psalm 122
Lb 103c – Loof de koning heel mijn wezen
Welkom/ mededelingen – ouderling van dienst
Stil gebed
Votum/ zegengroet
Lb 247 – Blijf mij nabij
Opw 763 – Ik heb U nodig
Geloofsbelijdenis
Opw 369 – Door uw genade, Vader
Gebed
Bijbellezing – Jona 3 en 4
Preek over Jona 4, b
Gebed (daarna ouderling van dienst)
Opw 770 – Ik zal er zijn
Opw 764 – Zegekroon
Zegen