Morgendienst |

09:30

19 juli 2020

LB 868 – Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
Opw 277 – Machtig God, sterke rots
Welkom/ mededelingen – ouderling van dienst
Stil gebed
Votum/ zegengroet
LB 247 – Blij mij nabij, wanneer het duister daalt
LB 442 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’
Gebed
Bijbellezing – Matteüs 6: 5-8
Preek
Gebed – ouderling van dienst
Wetslezing (1 Tess 5, 23)
Opw 520 – Wees mijn verlangen
Opw 733 – Tienduizend redenen
Zegen